Celine Kuhl ("Tinka")Mai Ly ScholzMelanie Kuhl ("Mel")Yvonne VolkBianca Koch
Thomas Volk ("Tommy")Kevin Lux